Mācību materiāli

Kā ekonomika attīstās (vai neattīstās), Ervīns Šifs

Cilvēks, ekonomija un valsts, Marijs Rotbards.
Mēs ar lielo pateicību atzīstam Ināra Beļicka darbu un zināšanas, ieguldītus šīs grāmatas tulkošanā no angļu valodas uz latviešu valodu.

Birokrātija, Ludvigs fon Mises

Inflācijas mirāža, Henrijs Hezlits

Cilvēka darbība, Ludvigs fon Mises

Ekonomikas likums - tiesiskuma un brīvības pamats (audio), A.V. Lauriņš

Ekonomikas mācības vienā lekcījā, Henrijs Hezlits (audio) pirmā daļa un otrā daļa


Nav tādas vēsturiskās pieredzes, kas parādītu, ka sociālisms varētu sniegt augstāku dzīves līmeni nekā to ir sniedzis kapitālisms.

Cilvēka darbība, Mises


Ervīna Šifa "Kā ekonomika attīstās (vai neattīstās)"


  Ludwig von Mīses Institūts Latvijā YouTubā


 
 mises.lv  info@mises.lv